Alfred Castro-Ginard

Correu electrònic :
acastro (at)fqa.ub.edu

Oficina: V724 (Planta 7, edifici antic de Física)

Telèfon: +34 93 402 11 22

Tasques: DPAC

Alfred Castro-Ginard és un estudiant de doctorat de la Universitat de Barcelona sota la supervisió de Xavier Luri. Es va graduar en física i va estudiar un màster en Astrofísica i Relativitat a la Universitat de les Illes Balears, on va treballar al grup LIGO durant les tesis de final de carrera i màster. Al 2016 va guanyar una beca per cursar els seus estudis de doctorat en el grup de Gaia de la Universitat de Barcelona.

En la seva tesis tracta de desenvolupar i implementar aplicacions sobre el catàleg de Gaia en un entorn de Big Data, utilitzant tècniques de mineria de dades i d’aprenentatge automàtic.

També dóna classes al grau de física de la Univesitat de Barcelona a les assignatures d’Astronomia i Astronomia Observacional.