CU2: Unitat de Simulacions

CU2 proporciona simulacions per permetre el desenvolupament i la validació dels algorismes de reducció de dades de la missió, generant també grans mostres per a l’ús comú de l’altra CUs.

CU2 ha proporcionat a DPAC un enorme volum de dades (de l’ordre del tera-bytes) emprats amb diverses finalitats:

  • Disseny de la missió
  • Disseny de la instrumentació
  • Prova dels algorismes de reducció de dades i la seva validació
  • Preparació científica

cu2products2El simulator de Gaia

L’equip de Barcelona té una forta participació en aquesta Unitat de Coordinació. Som responsables dels mòduls més importants, com els dos generadors de dades: GASS, dissenyat per generar un gran conjunt de dades de telemetria amb la finalitat de preparar els algorismes de reducció de dades; i GOC, capaç de generar el catàleg final de la missió.