GaiaXPy i l’espectrofotometría de Gaia

A la tercera publicació de dades de Gaia, es lliberaran per primera vegada els espectres de baixa resolució (BP i RP), descrits com un conjunt de coeficients. Per a utilitzar aquests coeficientss es proporciona, juntament amb les dades, la eina GaiaXPy capaç de generar els espectres mostrejats en fluxos i longituds d’ona, tant al sistema extern com en l’instrumental del satél·lite. A més a més, GaiaXPy és també capaç de generar fotometría sintética en diferents filtres a partir dels espectres de Gaia.

Josep Manel Carrasco ha elaborat aquest vídeo (en castellà) que mostra cóm utilitzar aquesta eina amb els 1000 espectres d’exemple que s’han publicat abans per ajudar a la comunitat a familiaritzar-se amb les dades.