Xavier Peñalosa

 

Xavier Peñalosa

 

En Xavi es va unir al projecte Gaia el gener de 2018 i ha estat treballant com a desenvolupador de software per CU3 al Centre de Processat de Dades de Barcelona (DPCB), majoritàriament a la part de cross-match (XM).

A data d’estiu de 2018, ha cursat totes les assignatures del grau d’Enginyeria Informàtica i està intentant desenvolupar el seu Treball de Final de Grau. Li agrada llegir novel·les fantàstiques i és membre de l’associació de desenvolupament de videojocs a la seva universitat.