Consorci per al Processament i Anàlisis de Dades (DPAC)

El Consorci per al Processament i Anàlisi de Dades (DPAC) és el consorci europeu responsable de processar les dades de la missió espacial Gaia de l’ESA. És una col·laboració de més de 450 científics i enginyers de software, que es distribueixen al llarg de més de 20 països amb sis grans Centres de Processat de dades, creat per processar les dades de Gaia. Es va crear entorn d’un conjunt d’unitats de coordinació (CU) cadascuna responsable d’un aspecte clau del processat de dades (astrometría, fotometria, paràmetres astrofísics, variabilitat, alertes científiques, …). Abans del llançament va ser necessari la producció de dades simulades per recolzar el disseny del sistema de processat de dades. Una vegada que les dades de Gaia estan disponibles, DPAC també és responsable de lliurar la base de dades resultant i permetre el seu accés a la comunitat científica.

 

Diagrama DPAC

La nostre contribució a DPAC s’explica aquí