Jordi Portell

 

Jordi Portell
Correu electrònic:
jportell (at)fqa.ub.edu

Oficina: 04A04 (Planta 4, Torre D, Parc Científic de Barcelona)

Telèfon: +34 93 403 98 43

Tasques: CU3 (IDT Technical Manager)

 

 

El Dr. Jordi Portell va estudiar Enginyeria Electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya, on va dissenyar el sistema d’enllaç de dades d’un minisatèl·lit espanyol. Ha estat involucrat en el projecte Gaia des de mitjans de l’any 2000, quan va començar el seu doctorat sobre els sistemes de gestió de dades a bord, telemetria i compressió de dades. El seu interès ha estat sempre en la gestió de dades en càrregues útils i la compressió de dades.

L’any 2007 va ser el Cap Científic de l’estudi de l’algorisme òptim de compressió de dades per Gaia (GOCA), que va proporcionar el nucli del sistema de compressió de dades actualment usat a bord del satèl·lit Gaia. Abans d’això, el 2005 va canviar del segment espai al segment terrestre, per preparar i presentar els informes de les últimes proves del sistema GDAAS, un estudi de l’accés i anàlisi de dades de Gaia. Posteriorment, cap al 2006 va començar a treballar en el sistema de tractament inicial de dades (IDT) de Gaia, del qual n’és el Cap Tècnic des de 2011.

També ha treballat en el sistema d’actualització de dades intermitges de Gaia (IDU), i ha estat el cap del Centre de Procesament de dades de Barcelona (DPCB). En Jordi ha codirigit dues tesis doctorals relacionades amb el projecte Gaia (una en compressió de dades i una altra sobre processament d’alt rendiment de dades amb Java), així com 13 projectes de màster o de grau (la majoria relacionats amb la compressió de dades). És un dels inventors de la patent de FAPEC (codificador d’errors de predicció totalment adaptatiu), un compressor de dades d’alt rendiment per aplicacions d’espai i terrestres. Des de 2013 és el Cap Tecnològic de DAPCOM Data Services S.L., la empresa spin-off que comercialitza el compressor.

En quan disposa de temps, també és el coordinador del projecte SETI a Catalunya. Apart, li agrada compondre música i fer de DJ, la fotografia, l’astronomia, el ciclisme i les caminades.