Jordi Portell

 

Correu electrònic:
jportell (at)fqa.ub.edu

Oficina: TD4A04 (Parc Científic de Barcelona, Torre D, Planta 4)

Telèfon: +34 93 403 98 43

Tasques: Gaia Project Office (Interface Engineer), Virgo-ICCUB Team Leader

 

El Dr. Jordi Portell va estudiar Enginyeria Electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya, on va dissenyar el sistema d’enllaç de dades d’un minisatèl·lit espanyol. Ha estat involucrat en el projecte Gaia des de mitjans de l’any 2000, quan va començar el seu doctorat sobre els sistemes de gestió de dades a bord, telemetria i compressió de dades. El seu interès ha estat sempre en la gestió de dades en càrregues útils i la compressió de dades.

L’any 2007 va ser el Cap Científic de l’estudi de l’algorisme òptim de compressió de dades per Gaia (GOCA), que va proporcionar el nucli del sistema de compressió de dades actualment usat a bord del satèl·lit Gaia. Abans d’això, el 2005 va canviar del segment espai al segment terrestre, per preparar i presentar els informes de les últimes proves del sistema GDAAS, un estudi de l’accés i anàlisi de dades de Gaia. Posteriorment, cap al 2006 va començar a treballar en el sistema de tractament inicial de dades (IDT) de Gaia, del qual en va ser el Cap Tècnic des de 2011 fins 2017.

També ha treballat en el sistema d’actualització de dades intermitges de Gaia (IDU), i ha estat el cap del Centre de Procesament de dades de Barcelona (DPCB). En Jordi ha codirigit dues tesis doctorals relacionades amb el projecte Gaia (una en compressió de dades i una altra sobre processament d’alt rendiment de dades amb Java), així com 13 projectes de màster o de grau (la majoria relacionats amb la compressió de dades). És un dels inventors de la patent de FAPEC (codificador d’errors de predicció totalment adaptatiu), un compressor de dades d’alt rendiment per aplicacions d’espai i terrestres. Des de 2013 és el Cap Tecnològic de DAPCOM Data Services S.L., la empresa spin-off que comercialitza el compressor. Des de 2017 és l’Enginyer d’Interfícies de la Oficina de Projecte de la missió Gaia, així com co-director tecnològic de l’ICCUB. Des de mitjans de 2018 és el líder del grup Virgo de l’ICCUB.

En quan disposa de temps, també és el representant del projecte SETI a Catalunya. Apart, li agrada compondre música i fer de DJ, la fotografia, l’astronomia, el ciclisme i les caminades.

 

Publicacions més relevants: