CU3: Nucli del Processament de Dades

La tasca de CU3 és organitzar i engegar la cadena de processament de dades, des de la recepció de la telemetría en brut de Gaia fins al nucli de processament astrométrico.

Gràcies a l’experiència prèviament adquirida i al coneixement profund de la missió, el nostre grup està a càrrec, des de l’inici de DPAC, del disseny i de la major part de la implementació dels sistemes IDT i IDU. El sistema IDT (o tractament inicial de dades) duu a terme la reconstrucció i un primer tractament de les dades en brut tan aviat com arriben a terra, incloent una primera reconstrucció de l’actitud del satèl·lit (o apuntat dels seus telescopis), la determinació de posicions i lluentors dels objectes mesurats, el “Cross-Match” o enllaç de les observacions a les seves corresponents fonts al catàleg (creant noves entrades si és necessari), i un primer tractament de la distorsió de la imatge causada pels efectes de radiació en els CCD. Aquestes operacions es monitorizan al detall diàriament amb milers de diagrames i estadístiques, així com informes automàtics.

El sistema IDU (o actualització de dades intermitjos) reprocesa totes les dades en brut acumulats utilitzant els calibratges més recents obtingudes per AGIS (el nucli de la solució astrométrica) i altres sistemes, donant així una major coherència entre totes les dades científiques i corregint els possibles errors o males aproximacions d’iteracions anteriors. Probablement la tasca més complexa i difícil de IDU (en termes de càlcul) serà el calibratge de la resposta instrumental incloent la correcció de les distorsions per danys de radiació, que es durà a terme amb el màxim detall possible.