Francesca Figueras

 

Cesca Figueras
Correu electrònic:
cesca (at)fqa.ub.edu

Oficina: 714 (planta 7 edifici nou Física)

Telèfon: +34 93 403 92 28

Tasques: Professora Titular

 

Francesca Figueras treballa a la Universitat de Barcelona, Espanya. Experta en estructura i cinemàtica del disc galàctic, va participar a la missió Hipparcos de la Agència Europea de l’Espai (ESA) en el període 1983-1997. Des de 1997 està involucrada en la missió Gaia (ESA) on actualment treballa en tasques de validació de l’arxiu (CU9). Ha estat directora de 9 tesis doctorals, coordina la Red Española de Explotación Científica de Gaia (REG) i ha estat presidenta de la Sociedad Española de Astronomía en el període 2017-2020.

 

 

Publicacions més relevants: