Visió General de DPAC

En 2007 l’ ESA va emetre un Anunci d’Oportunitat (AO) per seleccionar un consorci científic a càrrec del disseny, la gestió i la reducció de les dades produïdes per Gaia. La comunitat científica europea, organitzada en el DACC (Comitè de Coordinació d’Anàlisi de Dades) que va incloure a membres del nostre equip, va respondre amb una proposta (vegeu la referència més a baix) pel Consorci de Processament i Anàlisi de Dades de Gaia (Data Processing and Analysis Consortium, DPAC) seleccionada per l’ ESA. El consorci DPAC està bàsicament organitzat entorn de nou Unitats de Coordinació (Cus) i supervisat pel Comitè Executiu de DPAC (DPACE).

La nostra participació en DPAC té lloc en la CU2 (Simulacions), CU3 (Processament de Dades), CU5 (Fotometria) i CU9 (Accés al Catàleg).  El DPACE supervisa la formació i la coordinació de les diferents parts del consorci i coordina el treball amb l’ESA. En paral·lel, l’ ESA ha seleccionat un equip consultor, el Gaia Science Team (GST), que representa a la comunitat científica.

Els organismes de finançament de DPAC i l’ESA han adoptat un acord general (Multilateral Agreement, MLA) per definir els termes i condicions que regeixen el compromís de les parts per al processament de les dades de Gaia. En el nostre cas, a més de les tasques en les diferents unitats (CUs), cal destacar la participació al Centre de Processament de Dades de Barcelona (Data Processing Center of Bacelona, DPCB) juntament amb el Centre Nacional de Supercomputación – Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).