Apertura del catàleg de Gaia

Al següent enllaç trobareu la informació sobre l’acte organitzat per ESA amb motiu de la presentació del nou arxiu de Gaia, el proper dimecres. La apertura de l’arxiu està prevista per a les 12:00h. Al final de la plana es donen també els detalls del streaming.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia/Call_for_media_Second_data_release_from_ESA_s_Gaia_mission