Difference: XlUri (1 vs. 3)

Revision 32004-12-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="MembresEquip"

Dr. Xavier Luri Carrasco

Line: 67 to 67
 

Linies de recerca

Publicacions

Interessos

Added:
>
>


Tornar a la pàgina de membres de l'equip XavierLuri
 

Revision 22004-12-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="MembresEquip"
Deleted:
<
<
ALERT! Pàgina en construcció! ALERT!
 

Dr. Xavier Luri Carrasco

Changed:
<
<
XLuri.gif
Versión en castellano
English Version


<-- -------------------- -->
<--		 Contacte		-->
<-- -------------------- -->
Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Facultat de Física, Martí Franquès S/N, E-08028 (Barcelona)
Telèfon:+34 93 402 11 28 Fax:+34 93 402 11 33 E-mail: xluri@am.ub.es>
>


XLuri.gif
Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Facultat de Física,
Martí Franquès S/N, E-08028 (Barcelona)

E-mail: xluri@am.ub.es
Telèfon:+34 93 402 11 28
Fax: +34 93 402 11 33

 
<-- --------------------- -->
<-- Informacio personal -->
<-- --------------------- -->
Line: 56 to 30
 
<-- Informacio personal -->
<-- --------------------- -->
Deleted:
<
<
 
Changed:
<
<
>
>
 

Informació personal

Changed:
<
<
Nascut:
   1. d'octubre del 1966 a Ribes de Freser
>
>
Nascut: 24 d'octubre del 1966 a Ribes de Freser
 
Deleted:
<
<
 
Changed:
<
<
Crescut: a Torelló (Osona)
>
>
Crescut: a Torelló (Osona)
 
Deleted:
<
<
 
Deleted:
<
<
 
Deleted:
<
<
 
<-- ------------------------- -->
<-- Informacio professional -->
<-- ------------------------- -->
Line: 90 to 50
 
<-- ------------------------- -->
<-- Informacio professional -->
<-- ------------------------- -->
Changed:
<
<

Informació professional
Titulacions: Llicenciat (1989) i doctorat (1995) a la UB
Historial: Becari FPI al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1990-1993)
Professor ajudant al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1994-1996)
Beca postdoctoral MEC a l'Observatori de París-Meudon (1997)
Posició actual: Investigador (contracte postdoctoral de recerca) UB-IEEC (1998 ->)
>
>

Informació professional

 
Added:
>
>
Titulacions: Llicenciat (1989) i doctorat (1995) a la UB
Historial:
 • Becari FPI al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1990-1993)
 • Professor ajudant al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1994-1996)
 • Beca postdoctoral MEC a l'Observatori de París-Meudon (1997)
Posició actual: Investigador (contracte postdoctoral de recerca) UB-IEEC(1998 ->)
 
Deleted:
<
<

 
<-- ------------------------- -->
<--		 Altres seccions	 -->
<-- ------------------------- -->
Changed:
<
<

Linies de recerca      Publicacions      Interessos personals
Pàgina del Dept. d'Astronomia i Meteorologia

-- TWikiGuest - 02 Dec 2004

>
>

Linies de recerca

Publicacions

Interessos

 

Revision 12004-12-02 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="MembresEquip"
ALERT! Pàgina en construcció! ALERT!

Dr. Xavier Luri Carrasco

XLuri.gif
Versión en castellano
English Version


<-- -------------------- -->
<--		 Contacte		-->
<-- -------------------- -->
Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Facultat de Física, Martí Franquès S/N, E-08028 (Barcelona)
Telèfon:+34 93 402 11 28 Fax:+34 93 402 11 33 E-mail: xluri@am.ub.es<-- --------------------- -->
<-- Informacio personal -->
<-- --------------------- -->

Informació personal

Nascut:
   1. d'octubre del 1966 a Ribes de Freser
Crescut: a Torelló (Osona)


<-- ------------------------- -->
<-- Informacio professional -->
<-- ------------------------- -->

Informació professional
Titulacions: Llicenciat (1989) i doctorat (1995) a la UB
Historial: Becari FPI al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1990-1993)
Professor ajudant al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1994-1996)
Beca postdoctoral MEC a l'Observatori de París-Meudon (1997)
Posició actual: Investigador (contracte postdoctoral de recerca) UB-IEEC (1998 ->)<-- ------------------------- -->
<--		 Altres seccions	 -->
<-- ------------------------- -->

Linies de recerca      Publicacions      Interessos personals
Pàgina del Dept. d'Astronomia i Meteorologia

-- TWikiGuest - 02 Dec 2004

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback