Difference: OutReach (8 vs. 9)

Revision 92015-02-25 - LolaBalaguer

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"
Deleted:
<
<
 
<--  
-->

Outreach / Divulgació

En motiu de l’aniversari del llançament del satèl•lit Gaia i de la celebració del congrés internacional “The Milky Way Unravelled by Gaia” a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona durant la setmana del 1 al 5 de desembre, estan previstes activitats de divulgació per als estudiants de secundària i batxillerat i el públic general:

Exposició Gaia: Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles

L'exposició s'ubicarà a la planta baixa del patí de ciències de l'edifici històric de la UB durant tota la setmana

Oferirem visites guiades a l’exposició els dies:

- Dimarts 2 de desembre, entre les 13h i les 14h.

- Dimarts 2 de desembre, entre les 18h i les 19:30h

- Dijous 4 de desembre, entre les 13h i les 14h.

Estudiants pre-doctorals i post-doctorals del nostre equip explicaran en grups reduïts (8-10 persones) el repte tecnològic que conjuntament amb l’Agència Espacial Europea (ESA) estem portant a terme per a conèixer l’origen, formació i evolució de la nostra Galàxia, La Via Làctia. Sens dubte aquesta missió obre les portes al coneixement científic de les generacions futures. Les visites guiades poden ser en català, castellà o en anglès. Contacte: divulgacio@am.ub.es

Conferència "Gaia i l'odissea galàctica"

A les 19h30, al Paranimf de la nostra Universitat, tindrà lloc la xerrada Gaia i l’odissea galàctica a càrrec dels professors i enginyers del departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB que hem estat treballant en aquesta missió en els darrers 15 anys. La plana web de l'equip Gaia Barcelona és http://gaia.ub.edu

Added:
>
>
Imatges de la conferència i les visites guiades aquí
 

Aplicació mòbil Gaia Mission

Podeu descarregar-vos l'aplicació per a mòbil gratuïta Gaia Mission:

Més informació i materials sobre la participació española en la missió Gaia aquí

Més informació sobre la missió Gaia en la plana web de la ESA (en angles) aquí

logo_MINECO_FECYT_Web.jpg

META FILEATTACHMENT attachment="logo_MINECO_FECYT_Web.jpg" attr="h" comment="" date="1416232654" name="logo_MINECO_FECYT_Web.jpg" path="logo_MINECO_FECYT_Web.jpg" size="64193" user="LolaBalaguer" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback